lock-svg Successfully occupied
We have already found the right Titan for this project. Try to look at similar offers.
lock-svg project Successfully occupied
View offer information dropdown icon
Wallet icon Coin icon Rate 4 600 € - 5 000 € / month info
Timer icon Form of cooperation Full-time
Briefcase icon Sector Information Technology
Location icon Location Brno

info The reward is calculated upon delivery of 20 MD per month (1MD=8h)

Project duration 1 rok s možnosťou predĺženia
Period of cooperation 28.01.2019 - 28.01.2020
Start date 28.01.2019 , ASAP alebo dohodou

Project description

 • vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre realizáciu objednávok a odporúčaní v oblasti cestovného ruchu a wellness
 • spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia
 • vývoj prevažne na strane Back End, možná práca aj Full-stack
 • agilná metóda vývoja - Scrum
 • spolupráca v medzinárodnom tíme
 • práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Brno, po zapracovaní možná práca v režime 3-4 dni/týždeň ON-SITE Brno + 1-2 dni/týždeň OFF-SITE

Project requirements

 • min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e
 • pokročilé skúsenosti s asynchrónnym programovaním Async/Await
 • komunikačná znalosť anglického jazyka
 • základné skúsenosti s Docker
 • pokročilá znalosť SQL 
 • skúsenosti s vývojom nad DB (ideálne PostgreSQL)
 • skúsenosti s ľubovoľným Python ORM
 • skúsenosti s použitím aj tvorbou HTTP API
 • pokročilá znalosť REST/SOAP

 • výhodou: skúsenosti s Redis
 • zodpovednosť
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
New to the world of IT freelancing ?

Freedom, flexibility, greater control over finances and career. Freelancing has evolved and offers much more today. See what's in store for you and how it will change your life.

New to the world of IT freelancing ?

Freedom, flexibility, greater control over finances and career. Freelancing has evolved and offers much more today. See what's in store for you and how it will change your life.

33 247

Titans that have
joined us

683

Clients that have
joined us

463 317

Succcessfully supplied
man-days