lock-svg Successfully occupied
We have already found the right Titan for this project. Try to look at similar offers.
lock-svg project Successfully occupied
View offer information dropdown icon
Wallet icon Coin icon Rate 220 € - 245 € / man-day
Timer icon Form of cooperation Full-time
Briefcase icon Sector Information Technology
Location icon Location Bratislava
Project duration 1 rok s možnosťou predĺženia
Period of cooperation 03.06.2019 - 03.06.2020
Start date 03.06.2019 - 01.07.2019

Project description

 • vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní
 • spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia
 • riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií)
 • vývoj na strane Back-End
 • spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi
 • agilná metóda vývoja - Scrum
 • spolupráca v medzinárodnom tíme
 • práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava

Project requirements

 • min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e
 • pokročilé skúsenosti s Docker
 • pokročilá znalosť SQL 
 • znalosť štandardov OOP programovania
 • znalosť SOLID princípov programovania
 • skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy)
 • pokročilá znalosť REST/SOAP
 • komunikačná znalosť anglického jazyka

 • veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps
 • veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním
 • veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov
 • veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy
 • veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy
 • výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...)
 • výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami
   
 • zodpovednosť
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
New to the world of IT freelancing ?

Freedom, flexibility, greater control over finances and career. Freelancing has evolved and offers much more today. See what's in store for you and how it will change your life.

New to the world of IT freelancing ?

Freedom, flexibility, greater control over finances and career. Freelancing has evolved and offers much more today. See what's in store for you and how it will change your life.

32 172

Titans that have
joined us

672

Clients that have
joined us

444 346

Succcessfully supplied
man-days