Wallet icon Coin icon Rate 210 € - 230 € / man-day
Timer icon Form of cooperation Full-time
Briefcase icon Sector Information Technology
Location icon Location Bratislava
Project duration 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Period of cooperation 04.02.2019 - 04.08.2019
Start date 04.02.2019 alebo dohodou
Project successfully
occupied.

Project description

 • zodpovednosť za ICT analýzu pridelenej časti core banking systému
 • komunikácia so zákazníkom, zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • zber funkčných požiadaviek, tvorba špecifikácií, funkčného dizajnu a zmenových požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu a externým dodávateľom
 • spolupráca pri tvorbe riešenia spolu s realizačným tímom ako aj poskytovanie podpory počas realizácie
 • spolupráca v medzinárodnom tíme v bankovom prostredí

Project requirements

 • min. 3-ročné praktické skúsenosti na pozícii ICT/Business analytika
 • schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky
 • pokročilá znalosť Enterprise Architect, BPMN a UML
 • znalosť technologických procesov
 • schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti so životným cyklom SW vývoja riešenia
 • skúsenosti s analýzou front-endovových aplikácii (ideálne web aplikácie Java / JavaScript / React.js)
 • schopnosť poskytovať používateľskú podporu na strane business-u

 • výhodou: skúsenosti z bankového sektora (ideálne skusenosť s implementáciou bankovej pobočkovej aplikácie)
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
New to the world of IT freelancing?

Freedom, flexibility, greater control over finances and career. Freelancing has evolved and offers much more today. See what's in store for you and how it will change your life.

27 998

Titans that have
joined us

630

Clients that have
joined us

399 596

Succcessfully supplied
man-days