Wallet icon Coin icon Rate 230 € - 255 € / man-day
Timer icon Form of cooperation Full-time
Briefcase icon Sector Information Technology
Location icon Location Košice
Project duration 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Period of cooperation 21.01.2019 - 21.01.2020
Start date 21.01.2019 - 28.02.2019
Project successfully
occupied.

Project description

 • vývoj novej a rozširovanie existujúcej funkcionality systémov/aplikácií pre oblasť Volumetric Content Creation Pipeline Solutions (3D Scan, Face Recognition)
 • spolupráca na návrhu a vývoji aplikácií v C++
 • spolupráca na návrhu architektúry riešenia
 • kooperácia v tíme o veľkosti cca. 5 ľudí
 • spolupráca na projekte formou: 3 dni/on-site (Košice) a 2 dni/off-site za týždeň

Project requirements

 • min. 4-ročná prax s programovaním v C++ (ako front-end tak aj back-end častí)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • znalosť a skúsenosti s programovaním vo frameworku Qt
 • znalosť UML

 • výhodou: skúsenosti s UNITY a UNREAL ENGINE
 • výhodou: skúsenosti s vývojom algoritmov pre XR, AR, VR
 • výhodou: skúsenosti s vývojom analytických algoritmov komplexných aplikácií/systémov
 • výhodou: skúsenosti s vývojom aplikácií pre mobilné platformy (Android, iOS)
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v jazyku Python
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť
New to the world of IT freelancing?

Freedom, flexibility, greater control over finances and career. Freelancing has evolved and offers much more today. See what's in store for you and how it will change your life.

27 998

Titans that have
joined us

630

Clients that have
joined us

399 596

Succcessfully supplied
man-days