Wallet icon Coin icon Rate 280 € - 305 € / man-day
Timer icon Form of cooperation Full-time
Briefcase icon Sector Information Technology
Location icon Location Bratislava
Project duration 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Period of cooperation 11.01.2019 - 11.01.2019
Start date 01.02.2019 , ASAP alebo dohodou
Project successfully
occupied.

Project description

 • spolupráca na vývoji back-endu pre rôzne finančné produkty s vysokým dôrazom na bezpečnosť v oblasti bankovníctva
 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA 8 s využitím Spring ekosystému
 • zodpovednosť za plánovanie úloh a release-ov
 • dohľad nad architektúrou SW riešení
 • koordinácia a vedenie 3 až 6 členného tímu analytikov/programátorov v medzinárodnom kolektíve
 • zodpovednosť za celú dodávku riešenia (dizajn, build, test, dokumentácia)
 • riešenie komplexných zadaní (rozsahom, komplikovanosťou zadania) a komplikovaných technických problémov identifikovaných počas implementácie
 • Kombinácia s funkčnou / technickou znalosťou v príslušnej oblasti a výkonnou rolou (Team leader cca 40%, výkonná rola cca 60%)

Project requirements

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8)
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť na pozícii SW Architekta/Team Leadera
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (patterny/anti-patterny, testovateľnosť kódu,...)
 • pokročilé znalosti ekosystému Spring (Boot, JPA, Security, Data, Integrations, Cloud)
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), Microservices
 • výhodou: skúsenosti s autentifikáciou a autorizáciou
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v prostredí asynchrónnej komunikácie a distribuovaných systémov
 • výhodou: skúsenosti s Docker
 • výhodou: skúsenosti s Kibana a Elastic search
 • výhodou: skúsenosti s platformou OpenShift
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v Kotlin
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v Scala
 • výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka
 • výhodou: skúsenosti s MySQL a/alebo MongoDB
 • výhodou: skúsenosti s knižnicou Liquibase
 • výhodou: základná znalosť nástroja Camunda BPM
 • výhodou: skúsenosti s používaním developerských nástrojov: Intellij Idea, Gitflow, Bitbucket, SonarQube, Maven, Enterprise Architect, Swagger
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Bamboo / Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
New to the world of IT freelancing?

Freedom, flexibility, greater control over finances and career. Freelancing has evolved and offers much more today. See what's in store for you and how it will change your life.

27 998

Titans that have
joined us

630

Clients that have
joined us

399 596

Succcessfully supplied
man-days