Wallet icon Coin icon Odmena 300 € - 400 € / man-day
Timer icon Forma spolupráce Full-time, 40% Remote
Briefcase icon Sektor Informačné technológie
Location icon Lokalita Bratislava
Dĺžka trvania projektu 8 - 36 mesiacov s možnosťou predĺženia
Obdobie spolupráce 01.05.2023 - 31.12.2023
Termín nástupu 01.05.2023 - 01.05.2023
Jazyky
 • Anglický flag Anglický - aktívne, B2/C1/C2
 • Slovenský, alebo Český flag Slovenský, alebo Český - aktívne, B2/C1/C2
Projekt úspešne
obsadený.

Popis projektu

 • spolupráca na návrhu: 
  • architektúry inovatívnych riešení v oblasti digitálneho bankovníctva 
  • riešení integrácie aplikácií tretích strán do systému elektronického bankovníctva
  • API E2E integrácií
  • aplikačnej bezpečnosti
  • orchestrácie riešení
  • infraštruktúry
 • zodpovednosť za:
  • architektonický dohľad nad vytvorením nového Smart Banking riešenia a implementáciou aplikácií tretích strán do core bankingu
  • rozvoj IT architektúry v oblasti Digital Channels
  • prípravu IT časti zadania pre výberové konania (RFI, RFP)
  • identifikáciu potrebných zdrojov a odhad náročnosti pri príprave a realizácii zmenových požiadaviek (CHR)
 • úzka komunikácia s biznisovými zadávateľmi, ako aj s ICT architektmi a analytikmi
 • spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre rozhodovanie vrcholového manažmentu
 • podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti)
 • vytváranie a dokumentovanie procesných a dátových tokov
 • spolupráca na tvorbe špecifikácií (funkčné, ICT, integračné), use-case diagramov, process flow 
 • koordinácia špecialistov počas návrhového procesu (biznis, analytici, architekti, vývojári)
 • spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme v bankovom prostredí 
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami
 • možná dlhodobá spolupráca v medzinárodnom agilnom (SAFe) tíme (v režime kvartálneho predlžovania objednávok)
 • spolupráca možná v setupe: 
  • prevažného OFF-SITE s občasným ON-SITE (v prípade operatívnych potrieb projektu, cca 1x za 7-14 dní)
  • hybridného ON-SITE (Bratislava) + OFF-SITE [Home Office] (preferovaný pomer 3:2)

Požiadavky projektu

 • min. 4-ročné projektové skúsenosti na pozícii Solution Architekta (ideálne v bankovom sektore)
 • skúsenosti s:
  • analýzou AS-IS stavu, prípravou podkladov a realizáciou návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
  • návrhom a zabezpečovaním Solution Architektúry
  • API rozhraniami a ich integráciami
  • E2E integráciami zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí)
  • používaním IT & BUS modelovacích techník pri dodržiavaní stanovených štandardov
  • implementáciou aplikačnej bezpečnosti
  • vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
  • nástrojom Enterprise Architect a jazykom UML
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • komunikačné schopnosti v anglickom jazyku (slovom i písmom)  a schopnosť profesionálne komunikovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
   
 • veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore
 • výhodou: 
  • skúsenosti s prípravou IT časti zadania pre výberové konania (RFI, RFP)
  • skúsenosti s návrhom infraštruktúry
  • skúsenosti s front-end programovaním (webové a mobilné aplikácie)
  • znalosť štandardov a metodík OpenBanking-u
  • znalosť niektorej z agilných metód softvérového vývoja (SAFe, SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
    
 • samostatnosť
 • otvorenosť novým nápadom a víziám
 • proaktívny prístup
Si nový vo svete IT freelancingu?

Sloboda, flexibilita, väčšia kontrola nad financiami aj kariérou. Freelancing prešiel vývojom a dnes ponúka oveľa viac. Pozri sa, čo ťa v ňom čaká a ako ti zmení život.

50 000

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

482

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

221 340

Úspešne dodaných
man-days