lock-svg Úspěšně obsazen
Na tento projekt jsme už našli toho správného Titana. Zkus si prohlédnout podobné nabídky.
lock-svg projekt Úspěšně obsazen
Zobrazit informace o nabídce dropdown icon
Wallet icon Coin icon Odměna 240 € - 310 € / man-day
Timer icon Forma spolupráce Full-time / 20% Remote
Briefcase icon Sektor Telco
Location icon Lokalita Bratislava
Délka trvání projektu 9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Období spolupráce 02.05.2024 - 31.01.2025
Termín nástupu 02.05.2024 - 15. 05. 2024, ASAP alebo dohodou
Technologie
 • SCRUM
Jazyky
 • anglický flag anglický - aktivně, B2/C1/C2
 • slovenský nebo český flag slovenský nebo český - mateřský

Popis projektu

 • spolupráca s tímom pri zavádzaní a posilňovaní agilných postupov v oblasti telekomunikácií
 • identifikovanie a odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pokroku tímu
 • pomoc tímu identifikovať a riešiť všetky problémy alebo riziká, ktoré môžu ovplyvniť úspešné dokončenie šprintu (čokoľvek od riešenia konfliktov v tíme až po koordináciu so zainteresovanými stranami, ako aj zabezpečenie hladkého dodania a realizácie)
 • implementácia a prispôsobenie životného cyklu vývoja softvéru v spolupráci s tímom, IT Ops a Product Owner-om 
 • zabezpečenie zvládnuteľného rozdelenia pracovných postupov v rámci tímu
 • podpora efektívnej a účinnej facilitácie agilných podujatí (ako napr. Sprint Planning, Daily Stand-ups, Sprint Reviews a Sprint Retrospectives)
 • pomoc tímu pochopiť účel každého podujatia a vedenie k dodržiavaniu agilných hodnôt a princípov
 • meranie a monitorovanie pokroku tímu počas každého šprintu a zabezpečovanie, že tím je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov šprintu
 • umožňovanie tímu sledovať pokrok a výstupy prostredníctvom informačných panelov (napr. burn-down grafy) a iných reportovacích systémov a udržiavanie príslušných metrík a artefaktov
 • kultivovanie schopnosti tímu v oblasti samoorganizácie, spolupráce a zdieľanie znalostí
 • ochraňovanie tímu pred vonkajšími rušivými vplyvmi a zbytočným vyrušovaním (umožniť tímu sústrediť sa počas šprintu na svoju prácu)
 • zabezpečenie, aby sa rozhodnutia prijímali v rámci tímu, povzbudzovanie a podpora členov tímu, aby prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutia
 • podpora a propagácia efektívnej kultúry spätnej väzby založenej na agilných hodnotách, poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby tímu s cieľom neustáleho zlepšovania
 • identifikovanie príležitostí na neustále zlepšovanie a osvedčených postupov na dosiahnutie pokroku
 • povzbudzovanie tímu, aby sa zamýšľal nad svojimi procesmi a postupmi
 • identifikácia oblastí na zlepšenie a realizácia zmien, aby boli procesy čo najefektívnejšie
 • komunikácia a spolupráca medzi tímom, Product Owner-om, Tribe Leader-om a agilným koučom (zabezpečenie, aby komunikácia medzi týmito stranami bola efektívna s ohľadom na dosahovanie spoločných cieľov)
 • podpora spolupráce medzi členmi tímu a zabezpečenie pozitívnej tímovej dynamiky 
 • podpora Product Owner-ov pri preskúmavaní, riadení a určovaní priorít produktovú backlog-u
 • koordinácia medzi IT Ops, Product Owner-om a tímom s cieľom zabezpečiť včasné dodanie
   
 • spolupráca možná v hybridnom režime ON-SITE / REMOTE, z toho preferenčne minimálne 4 dni v týždni on-site [Bratislava], zvyšok remote (resp. po dohode podľa aktuálnej situácie na projekte)
 • finálna odmena závisí od skúseností kandidáta a priebehu výberového procesu

Požadavky projektu

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti na pozícií Scrum Master-a
 • teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s agilnou kultúrou, štýlmi riadenia a metodológiami (SCRUM, Lean, Kanban, BDD, FDD, DevOps,...)
 • vynikajúce vodcovské, mentorské a analytické schopnosti 
 • výnimočné komunikačné schopnosti - písomné aj ústne a schopnosť komunikovať na viacerých úrovniach v rámci spoločnosti
 • silné facilitačné schopnosti (byť schopný viesť stretnutia a na nich so zúčastnenými konsenzuálne rozhodovať a plánovať)
 • problem-solving orientácia
 • výborný time-management
 • zmysel pre detail a orientácia na neustále zlepšovanie procesov
 • výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry)
 • schopnosť riadiť analýzu systému a identifikovať závislosti s neustálym ohľadom na obchodné požiadavky
   
 • znalosť: 
  • Agilného manifestu
  • MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
  • MS Project
  • MS Outlook/Exchange
  • project-tracking toolov (JIRA, Confluence, Slack...)
    
 • výhodou skúsenosti s: 
  • projektami v telco sektore
  • metodológiou Kanban
    
 • výhodou aspoň jeden zo Scrum Master certifikátov: 
  • CSM (Certified Scrum Master)
  • CSP (Certified Scrum Professional)
  • CSPO (Certified Product Owner)
    
 • plynulá znalosť slovenského alebo českého jazyka (slovom aj písmom)
 • plynulá znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom)
   
 • otvorený novým nápadom a víziám
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
Jsi nový ve světe IT freelancingu ?

Svoboda, flexibilita, větší kontrola nad financemi i kariérou. Freelancing prošel vývojem a dnes nabízí mnohem víc. Podívej se, co Tě v něm čeká a jak Ti změní život.

Jsi nový ve světe IT freelancingu ?

Svoboda, flexibilita, větší kontrola nad financemi i kariérou. Freelancing prošel vývojem a dnes nabízí mnohem víc. Podívej se, co Tě v něm čeká a jak Ti změní život.

32 607

Titánů, kteří se
k nám přidali

679

Klientů, kteří se
k nám přidali

453 755

Úspěšně dodaných
man-days